Selecteer de taal

Algemeen

De beheerstichtingen spelen een centrale rol als het primaire aanspreekpunt voor certificaathouders en cki’s. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de schema’s voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s op een of meerdere werkvelden. Als er vanuit het werkveld wensen zijn voor veranderingen moeten deze bij de beheerstichtingen worden ingediend. Indien in het uiterste geval er een wijziging moet plaatsvinden, zijn de beheerstichtingen verplicht dit tijdig in een voorstel aan te bieden aan SZW. Dit is een belangrijk punt, aangezien er maar vier keer per jaar een mogelijkheid bestaat tot een wetswijziging. De beheerstichting zorgt er ook voor dat het Centrale College van Deskundigen (CCvD) kan functioneren en zorgt voor het secretariaat en de vergaderaccommodatie. De beheerstichtingen zijn private stichtingen en vallen niet onder het toezicht van de minister. Wel zijn er convenanten tussen de minister en alle beheerstichtingen, waarin afspraken zijn vastgelegd.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

SWOD

www.werkenonderoverdruk.nl

De BeheerStichting Werken onder OverDruk – SWOD - is een private stichting die binnen de sector Werken onder overdruk de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor aanwijzing en toezicht op certificatie-instellingen en de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor de persoonscertificaten beheert. Daarbij hoort ook het beheer van het Openbaar Register Certificaathouders en het beheer van de Centrale Itembank.  

SWOD is tevens het portaal tussen de Sector en overheid voor Arbogerelateerde aangelegenheden, zoals het certificatie stelsel en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk.

ww.arbocataloguswoo.nl

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle bestuurlijke en organisatorische zaken en toetst of de juiste procedures zijn doorlopen bij de totstandkoming van een schema. Het Centraal College van Deskundigen is verantwoordelijk voor het opstellen van de genoemde werkveldspecifieke certificatieschema’s. Eén van die afspraken is bijvoorbeeld dat de beheerstichting zorgt voor een evenwichtige samenstelling van het Centraal College van Deskundigen.

Stichting Werken Onder Overdruk