Selecteer de taal

Tenslotte is er het gecertificeerde object: een product, zoals een lift of kraan; een gecertificeerd persoon, zoals een duiker, een veiligheidskundige of een arbeidshygiënist; en een gecertificeerd systeem, zoals een arbodienst of een asbestverwijderingsbedrijf.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Voor de sector Werken onder Overdruk betreft het persoonscertificatie.

De certificaathouders zijn duikers, duikploegleiders, duikmedische begeleiders en/of duikerartsen. De sector Werken onder Overdruk bestaat uit de subsectoren: duikarbeid, caissonarbeid en werknemers werkzaam in Hyperbare Geneeskundige centra.
Daarnaast is de branche ook verdeeld over Brandweer, Civiele Sector en Defensie.
In de Sector Werken onder Overdruk vallen de beroepen onder de term "gereglementeerde beroepen", dit betekent dat deze functies alleen worden uitgeoefend door personen die aan wettelijke beroepskwalificaties voldoen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de opleidingstitel, het diploma of getuigschrift en aan ervaring. Daarnaast moet de beroepsbeoefenaar  beschikken over de talenkennis die voor de uitoefening van het beroep in Nederland vereist is.