Selecteer de taal

In de overeenkomst tussen de NDC-CI en de certificaathouder wordt het toezicht door de certificerende instelling opgenomen.
Het toezicht heeft tot doel om de vakbekwaamheid van gecertificeerd personeel te borgen. De NDC-CI is verplicht te beoordelen of de certificaathouder blijft voldoen aan de gestelde eisen. NDC-CI voert in bepaalde situaties tussentijds toezicht uit. Deze situaties zijn nader uitgewerkt in de Werkveldspecifieke Certificatieschema’s. De certificaathouder is verplicht mee te werken aan toezicht door de NDC-CI, de nationale accreditatie-instantie en de Inspectie SZW.

Overeenkomst certificaathouders Hóbeon per 1 juli 2024
Indien u een Hóbeon certificaat heeft, dan wordt uw certificatie-overeenkomst met Hóbeon per 1 juli automatisch overgenomen door NDC-CI. U hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Vanaf 1 juli kunt u gebruik maken van het NDC-CI Portaal waarin uw gegevens zullen worden opgenomen. 

Gewijzigde gegevens
Het is de verantwoordelijkheid van de certificaathouder dat het certificaat blijft voldoen aan de gestelde geldigheidscondities. NDC-CI zal echter ruim voor de datum van het portfolio-onderzoek en de hercertificering de certificaathouder op de hoogte brengen. Dit kan alleen als de juiste adresgegevens en/of emailadres bekend zijn. Breng het secretariaat dan ook tijdig op de hoogte van gewijzigde gegevens. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij diefstal of verlies van uw certificaat
Bent u uw certifica(a)ten kwijt, meld dit dan schriftelijk (een officiële brief met uw adresgegevens voorzien met uw handtekening) aan de NDC CI. Bij opgave van gestolen certificaten dient bij voorkeur een kopie van het proces verbaal bijgevoegd te zijn. U kunt tevens, indien gewenst, een verzoek doen voor uitgifte van een duplicaat certificaat. 
Het openbaar register van SWOD is er om de geldigheid en authenticiteit te verifiëren. Verificatie dient altijd in combinatie van een geldig ID bewijs plaats te vinden.  
 
Kosten uitgifte duplicaat certificaat € 25,00 per certificaat.
Kosten uitgifte duplicaat NDC-CI pasje met QR code € 5,00 
Genoemde bedragen zijn excl BTW.

 
Downloads:
Voorbeeld Certificatieovereenkomst