Selecteer de taal

Het certificatieproces kan uit de volgende procedures bestaan:

  • Initieel certificeren
  • Portfolio-onderzoek in kader van toezicht
  • Hercertificeren
  • Herintreden

 Initieel certificeren
Vindt plaats na

  • het volgen van een opleiding bij een erkend opleidingsinstituut; of
  • u bent in het bezit van een geldig certificaat afgegeven door of namens autoriteiten na het volgen van een opleiding in het buitenland.

Initieel certificeren bestaat uit een documentenonderzoek/portfolio-onderzoek (bijv zijn de juiste praktijklessen gevolgd), een theorie- en praktijkexamen.

 Portfolio-onderzoek
Het portfolio-onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van toezicht waarbij de doorlopende beroepservaring van de certificaathouder aangetoond dient te worden. Voor de duiker en duikploegleider is dat 2 jaar na de certificatiedatum. Voor de duikerarts is dit jaarlijks.

Indien het portfolio-onderzoek niet tijdig met positief resultaat kan worden afgerond loopt u het risico dat u geschorst wordt. Een schorsing kan leiden tot intrekking.

Na het positief afronden van het portfolio-onderzoek blijft het certificaat geldig tot einde geldigheidsduur; de certificaathouder ontvangt geen nieuw certificaat. De certificaathouder ontvangt het resultaat van het portfolio-onderzoek per email (er wordt geen resultaatbrief meer per post verstuurd). 

De geldigheid van het certificaat kan worden gecheckt door gebruik te maken van de QR-code op het certificaat of het SWOD-register te raadplegen op de SWOD-site. Mocht er aanvullende info nodig zijn dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met NDCCI.

Hercertificeren
Hercertificeren gebeurt aan het einde van de geldigheid van het certificaat en bestaat uit een portfolio-onderzoek; en

Duiker: een proeve van bekwaamheid af te nemen door een examinator. In het derde of vierde jaar (periode tussentijds portfolio-onderzoek en hercertificatie).

Duikploegleider: een vooraf aangekondigde praktijkproef afgenomen door een door de NDC-CI getrainde duikploegleider + theorie-examen Duikploegleider Hercertificatie 

Herintreden
Wanneer een certificaathouder niet voldoet aan de eisen gesteld aan de procedure tot hercertificatie of beschikt over een certificaat waarvan de geldigheidsduur is verlopen volgt herintreden.
Herintreden is gelijk aan het initieel certificeren en bestaat dus uit een documentenonderzoek (portfolio-onderzoek), een theorie- en praktijkexamen.

Zie verder de betreffende certificatieschema's.

E.e.a. onder voorbehoud van wetswijzigingen schema's door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Download Certificeringsprocedures

Duikarbeid en duikploegleider
Duikmedisch begeleider
Duikerarts

Zorg ervoor dat NDC-CI altijd over uw actuele (digitale) adresgegevens beschikt.

Geldige SWOD Certificaten kunnen geverifieerd worden in het Openbaar Register van SWOD

De medewerkers van de Administratie Persoonscertificatie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) controleren slechts of u alle benodigde documenten hebt bijgevoegd en doen waar nodig een verificatiecheck bij andere (buitenlandse) autoriteiten en/of registers. Door de teamleider wordt gecontroleerd of u de juiste aanvraag (juiste vooropleiding, schema en scope e.e.a conform NL en EU-wetgeving) heeft ingediend. Op basis van dat onderzoek wordt uw verzoek (niet) ontvankelijk verklaard. Wordt uw verzoek ontvankelijk verklaard dan gaat uw dossier voor inhoudelijke beoordeling naar een examinator. Op basis van die beoordeling ontvangt u een besluit van de certificatiebeslisser. Een besluit kan zijn - u mag uw certificatieproces (theorie en praktijkexamens) vervolgen of uitgifte certificaat of weigering, etc.