Selecteer de taal

Het examenreglement is onderdeel van het SWOD Toetsplan. 

Het SWOD toetsplan is tot stand gekomen door samenwerking van de drie certificerende instellingen in het werkveld werken onder overdruk en waarborgt de gelijkwaardigheid van de certificaten tussen de verschillende subsectoren. Ook de wijze van examinering is op deze wijze hetzelfde. Het examen wordt beschreven in hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit (CES 410)

Hoewel de algemene eisen en voorwaarden aan het examen voor de drie certificerende instellingen gelijk zijn kunnen er voor iedere certificerende instelling aanvullende eisen zijn. Voor de NDC-CI staan deze beschreven in het aanvullend uitvoeringsbesluit.

Dyslexie-verklaringen dienen met een schriftelijk verzoek door de aanvrager zelf gericht te worden aan de NDC-CI en vergezeld te gaan met een dyslexie-verklaring. Ruim twee weken voor aanvang van het theorie-examen dient de aanvraag ingediend te worden ivm regelen van extra tijd en/of examenpersoneel. Evt zal de NDC-CI op een ander tijdstip op een andere locatie een theorie-examen faciliteren die aan de bijzondere eisen voldoet.

Downloads:
SWOD Toetsplan
Aanvullend Uitvoeringsbesluit NDC-CI