Selecteer de taal

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de inrichting van het stelsel, het stelsel van certificatie en accreditatie. De minister wijst cki’s (certificerende en/of keuringen instellingen)  aan om namens de minister (persoons)certificaten af te geven.
De minister stelt de werkveldspecifieke certificatieschema’s vast voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema's vast. 

De werkveldspecifieke certificatieschema’s voor aanwijzing en toezicht op certificatie-instellingen bevatten de criteria waaraan de certificerende instellingen moeten voldoen, zoals de eis van voldoende deskundigheid.

De werkveldspecifieke certificatieschema's bevatten criteria waaraan de (toekomstige) certificaathouder moet voldoen om in het bezit te komen en te blijven van het certificaat om zijn vak uit te oefenen. 

Binnen de sector Werken onder overdruk gaat het om zes werkveldspecifieke certificatieschema’s, welke vallen onder het beheer van de Beheerstichting Werken onder Overdruk (SWOD)

De werkveldspecifieke certificatieschema’s die van toepassing zijn op bovenstaande persoonscertificaten zijn terug te vinden in de bijlagen van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid