Selecteer de taal

Vrijstelling certificatieplicht bij tijdelijke/incidentele duikwerkzaamheden voor non-EU beroepsbeoefenaars.

Op 8 november 2023 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid akkoord gegaan om ook beroepsbeoefenaren uit niet-EU-landen in de gelegenheid te stellen een Proof of Assessment aan te vragen voor tijdelijke en incidentele duikwerkzaamheden in de NL sector.

Uiteraard moet de beroepskwalificatie gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse certificatie-eisen. Zowel qua vakbekwaamheidscertificaten als de doorlopende beroepservaring (logboek).

Tevens dient de duiker in het bezit te zijn van een geldige gelijkwaardige duikmedische keuring. De gelijkwaardigheid van de medische keuring moet in een lijst door Stichting Werken onder Overdruk vastgelegd worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal worden getoetst of men aan de voorwaarden voldoet. Dit wordt gedaan door de NDC-CI.  

Het bewijs van gelijkwaardigheid, Proof of Assessment non-EU, wordt maximaal 1 keer per kalenderjaar voor een maximale termijn van 40 aaneengesloten dagen verstrekt.

De volledige publicatie in de Staatscourant vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-31327.pdf

Aansluitend: het UWV gaat bij de beoordeling van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning na of voldoende pogingen zijn ondernomen door de betreffende werkgevers om personen met de vereiste kwalificaties in Nederland of andere lidstaten EU/EER te vinden.

Voor het aanvragen van een POA non-EU kunt u contact opnemen met NDCCI (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 070-2170980)