Selecteer de taal

Evaluatie examens 2023

Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het klanttevredenheidsonderzoek. De feedback van de examenkandidaten is daarbij van groot belang.

We streven naar een zo goed mogelijke beoordeling, maar kritische opmerkingen zijn uiteraard ook welkom en helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren. De evaluaties van afgelopen jaar (2023) laten zien dat we weerom stappen in de goede richting hebben gemaakt. 

Wij, de leden van de examenteams en bestuur van NDC-CI, zijn er trots op dat de examenkandidaten ons werk en onze inzet zo goed beoordelen. We zullen ons blijven inzetten om de kwaliteit van de examens te blijven verbeteren.  

Hieronder vindt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2023. 

Centrale itembank

Sinds 2012 zijn er flinke stappen gemaakt. Het theorie examen wordt digitaal afgenomen met gebruik van QMP software. Samen met de leden van de Centrale Examencommissie SWOD wordt de centrale itembank onderhouden onder beheer van SWOD. Ook de reacties op vragen van de examenkandidaten zijn van belang voor het onderhoud van de centrale itembank.

Digitaal portaal

Het NDC-CI Portal is al enige tijd in gebruik en wordt voortdurend verbeterd. Op het portaal kunnen (toekomstige) certificaathouders hun aanvragen, de voortgang en eigen documenten beheren. Met de uitgifte van een certificaat in creditcard format voorzien van QR-code bieden we eigentijdse en praktische verbeteringen. Uw inbreng is altijd zeer welkom en u we vragen u deze aan ons door te geven zodat wij onze service nog verder kunnen verbeteren.

Wij danken jullie voor het vertrouwen in ons

Erwin Helderman, teamleider NDC-CI